A Bolha-Ranch Biatorbágyon az etyeki útelágazásnál, a Bolha hegy lábánál, a Kígyós patak völgyében található. Nyugodt környezetet biztosít a kikapcsolódni, pihenni, lovagolni vágyóknak.
Kiváló kiindulópontja lehet a túrázóknak, rövid sétával megközelíthető innen a Nyakas-kő, a Száz lépcső, a Bolha hegy, a Füzes patak, a Benta patak.
A családias hangulatú Ranchon lehetőség nyílik körkarámban kezdő lovasoknak lovasoktatásra, közép-haladóknak és haladóknak pályán történő osztályos lovaglásra, illetve séta, terep vagy túralovaglásra.

A Bolha Ranch  működtetésével a hobbi lovasoknak szeretnénk lehetőséget biztosítani lovaglásra, lótartásra.

  Hiszen a ló az emberek számára:

 • Társ, jó barát, "akit" szeretgetni, dédelgetni lehet.
 • Segítőtársa az érzelemvilág kibontakoztatásában.
 • A természet megismerésének gyakorlati lehetőségét nyújtja.
 • Felelősségérzetre, egy másik lényről való gondoskodás felelősségére nevel.
 • Szokatlan feladatoknak, helyzeteknek megoldására tanít.
 • A természet szabadságának megismerését teszi lehetővé.
 • Lehetőséget nyújt a lóval való bánás szakszerű elsajátítására, a ló
  etológiájának megismerésére.

 

Az állatok egészen a közelmúltig az ember hétköznapjainak természetes közegéhez tartoztak. Ma az emberek döntő többsége természetellenes, inger-, és élmény szegény környezetben nevelkedik és él.
A ló, a lovaglás a gyermek és a felnőttek számára egy már eltűnt világ gazdag élményanyagát tárja fel.
A lóval való bánás, a lovon és lóval való mozgás teljes embert kíván. Ez a társi kapcsolat fejleszti az emberek szaglás-, látás-, hallás- és egyensúlyszerveit is, hiszen különböző ingerekre kell helyes válaszokat adnia.
A lovak ápolása során megismerkedhetnek a ló viselkedésével, és felelősséget vállalnak "jó létének", jó közérzetének biztosításában. Ezzel egy másik élőlény eltérő igényeinek megismerésében és annak kielégítésében, biztosításában is jártasságot szereznek.
A ló hátán való mozdulatok, és a lóval való közös mozgás az egész testre kihat, harmonikus fejlődést biztosít. A lóval kapcsolatos élmények a közérzetre, a testi fejlődésére is rendkívül jó hatással vannak.
A ló ápolása, a lovasokkal közösen végrehajtott feladatok gondos tervezést, adott időre történő végrehajtást követelnek. Ezek a feladatok tervezését, ellenőrzését kívánják meg. A szívesen, örömmel végzett tevékenység segít a kevésbé kedvelt feladatok gyorsabb elvégzésében is
Ismereteket szereznek állatetológiából, az állattal való szakszerű "párbeszéd" kialakításáról. Csak akkor kaphat a lovas választ a lótól, ha "a ló fejével tud gondolkodni".

A természet megismertetésében a lónak döntő szerepe lehet a jövőben.
Egy állat sem gyakorolt olyan jelentős hatást az emberiség fejlődésére, mint a ló.
A ló a szabadidő hasznos, egészséget megőrző, az egészséget javító, helyreállító eltöltésében társa az embernek. Társa a természet megismerésében, egy magasabb életminőség megvalósításában. A lóval való bánás, a lovaglás, sok öröm, élmény forrása, amellett felelősségérzetre, fegyelemre, önuralomra nevel.
A lovaglás, a lóval való bánás a kultúránk egyik része.  A kultúra fogalmába nemcsak a színházi előadások, koncertek, könyvek tartoznak. Tágabb értelmezése, amibe a tudás, a kultusz, a játék, a művészet és a sport, vagyis a test és a lélek harmóniájának művelése egyaránt bele tartozik. Ebbe az értelmezésbe belefér a lovas kultúra is.
A lovaglás, a lovakkal való kapcsolat tudást, művészetet, kikapcsolódást, a természet szeretetét egyaránt jelenti. A lovához és a természethez alázattal közeledő lovas hasonlóképp „a természet egy-egy titkát ragadja meg”, a természet csodájával kerül kapcsolatba.